O konferencji

Nowotwory złośliwe zabijają rocznie prawie 100 000 osób, co stanowi 20% wszystkich zgonów. Według Polskiej Unii Onkologii, to jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Jednocześnie świadomość profilaktyki i terapii chorób nowotworowych jest niewielka. Czas to zmienić.

Istotnym problemem jest kwestia żywienia pacjentów onkologicznych. Nadal wielu pacjentów nie ma dostępu do wiedzy na ten temat, a nawet nie odróżnia żywienia w profilaktyce od żywienia w czasie terapii. Na naszym kolejnym spotkaniu poruszymy te dwa tematy.

Wspólnie z grupą ekspertów, praktyków aktywnie wspierających chorych, a przy tym świetnych mówców, pomówimy o skutecznych i naukowo potwierdzonych sposobach na zmniejszenie ryzyka choroby. Poruszymy tematy takie jak mikroskładniki, predyspozycje genetyczne, badania przesiewowe, produkcję żywności i dodatki do niej, a także zagadnienie mikrobiomu jelitowego i ewentualnej pro-, pre- lub symbiotykoterapii.

W drugiej części konferencji skupimy się na żywieniu chorych w czasie chemio-, radio- i immunoterapii. Nasi wykładowcy odpowiedzą na pytania: co zrobić, gdy rozwija się wyniszczenie? Jakie suplementy stosować - i czy w ogóle? Czy warto decydować się na immunożywienie? Ile "zjada" rana operacyjna? Czy i kiedy zachęcać pacjenta do żywienia do- i pozajelitowego? Kiedy terapia żywieniowa już nie ma sensu? Czy warto stosować dietę ketogenną w żywieniu pacjenta odżywiającego się samodzielnie, a także w postaci emulsji tłuszczowych u chorych onkologicznych żywionych pozajelitowo?

Zaczynamy odliczanie do spotkania - pamiętajcie, 16 listopada czekamy na Was!

Zapraszamy:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska oraz Komitet Organizacyjny


Konferencja zorganizowana pod auspicjami:Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Rektor
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Prelegenci

prof. dr hab. n.med. Jan Lubiński

onkolog

Ekspert z zakresu genetyki klinicznej nowotworów. Autor i koordynator projektu utworzenia biobanku genetyczno-onkologicznego z danymi od ponad 0,5 mln osób. Twórca Ośrodka Nowotworów Dziedzicznych PUM oraz sieci Onkologicznych Poradni Genetycznych w Europie Wschodniej. Odkrył wysoką homogenność polskiej populacji, w oparciu o co opracował unikatowe testy DNA.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski

ginekolog-położnik, seksuolog

Na co dzień Kierownik Oddziału Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Szpitala w Czeladzi oraz profesor w Katedrze Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (od września Collegium Medicum Uniwersytetu w Opolu). Zajmuje się ginekologią onkologiczną oraz onkoseksuologią. Autor licznych publikacji w czasopismach zagranicznych i krajowych.

prof. zw. dr hab. Maria H. Borawska

farmaceuta, bromatolog

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku, pracownik naukowy od lat współpracujący z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju oraz z Uniwersytetem w Elazig (Turcja). Zajmuje się badaniem jakości zdrowotnej żywności, m.in. naturalnych miodów pszczelich, wpływem sposobu odżywiania na zawartość mikro- i makroelementów u ludzi w przypadku różnych chorób oraz poszukiwaniem nowych związków o działaniu konserwującym do zastosowania w kosmetologii, produkcji żywności i ochronie pszczół.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

chirurg

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej UM w Poznaniu. Specjalista chirurgii ogólnej. Zajmuje się koloproktologią, terapią podciśnieniową, chorobą wysokościową, a także szeroko rozumianą kompleksową opieką okołooperacyjną (ERAS, żywienie, zakażenie miejsca operowanego).

prof. dr hab. n. med. Tomasz Byrski

genetyk

Kierownik Kliniki Onkologii i Chemioterapii PUM w Szczecinie. Jako pracownik naukowy zajmuje się genetyką nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem wpływu mutacji germinalnych na odpowiedź na chemioterapię; indywidualizacją schematów chemioterapii oraz prowadzi badania nad identyfikacją nowych genów predyspozycji do raka piersi, prostaty, jelita grubego i płuc.

dr hab. n med. Wojciech Marlicz

specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog

Pracownik Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych PUM. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Blackburn Royal Infirmary Hospital (Wielka Brytania), University of Pennsylvania (USA) i University of New South Wales (Australia). Jest przewodniczącym Zachodnio-Pomorskiego Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej oraz członkiem m.in. European Neurogastroenterology and Motility Society (ENMS) i European Crohn’s and Colitis Organization (ECCO).

dr n. med. Aleksandra Kapała

specjalista onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych

Specjalista onkologii klinicznej oraz chorób wewnętrznych, absolwentka dietetyki w chorobach wewnętrznych i metabolicznych na WUM, wykładowca akademicki. Kierownik działu Dietetyki Klinicznej w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Współautorka polskich standardów postępowania żywieniowego w onkologii klinicznej.

dr n. med Ewa Leporowska

analityk medyczny

Absolwentka kierunku Analityka Medyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członek Rady Programowej tegoż kierunku i interesariusz zewnętrzny. Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Przewodnicząca Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Wykładowca przedmiotu Diagnostyka laboratoryjna na Wydziale Dietetyki WSZUiE w Poznaniu.

dr n.med. Jacek Szopiński

chirurg

Kierownik Oddziału Chirurgii i Żywienia Klinicznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy. Adiunkt w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej CM UMK. Prowadzi Poradnię Żywienia Klinicznego. Zajmuje się prowadzeniem leczenia żywieniowego do- i pozajelitowego w różnych stanach klinicznych oraz chirurgią przewodu pokarmowego.

dr n. med. Jarosław Biliński

lekarz medycyny

Lekarz i nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W trakcie specjalizacji z hematologii w Klinice Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM. W pracy naukowej zajmuje się tematyką z dziedzin hematologii, transplantologii klinicznej, immunologii, metagenomiki, genetyki i odpowiedzi przeciwnowotworowej, mikrobiomu jelitowego i jego oddziaływań z gospodarzem.

dr n. med. Marcin Folwarski

chirurg

Pracuje na Oddziale Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej Szpitala specjalistycznego w Kościerzynie oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia - Pomorskie Centrum Traumatologii (obecnie Copernicus sp. z o.o.). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Żywienia Klinicznego GUM. W pracy naukowej i klinicznej zajmuje się tematem żywienia klinicznego.

dr n. med. Rafał Becht

onkolog, immunolog

Kieruje Oddziałem Klinicznym Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów PUM. Od 2017 roku został konsultantem wojewódzkim w dziedzinie immunologii klinicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Immunologii Klinicznej i Doświadczalnej, European Society for Medical Oncology, European Society for Primary Immunodeficiences.

dr. n. med Marlena Jakubczyk

specjalista chorób dzieci

Adiunkt w Katedrze Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UMK. Od czerwca 2009 roku koordynator Zespołu Żywieniowego i Poradni Domowego Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Opiekuje się zarówno dziećmi, jak i dorosłymi w szpitalu oraz w domu.

dr n. med. Artur Śliwiński

chirurg

Specjalista chirurgii plastycznej rekonstrukcyjnej i estetycznej oraz chirurgii ogólnej z ponad 25 letnim doświadczeniem. Członek wielu towarzystw medycznych, zarówno polskich i zagranicznych, między innymi: ISAPS, EACS, IPRAS, Europejskiej Akademii Estetycznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Właściciel AMC Art Medical Center.

dr n. med. Igor Łoniewski

lekarz medycyny

Wieloletni pracownik naukowy Katedry Farmakologii Pomorskiej Akademii Medycznej. Autor prac naukowych, podręczników, artykułów edukacyjnych i popularnonaukowych z zakresu farmakologii i leków pochodzenia naturalnego. Zajmuje się między innymi badaniem znaczenia mikroorganizmów oraz równowagi kwasowo-zasadowej w fizjologii i patologii.

dr inż. Arleta Drozd

specjalista ds. żywienia, biotechnolog

Pracownik Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka od 2010 roku. Jej zainteresowania naukowe obejmują analizę jakości żywności (w tym zafałszowania), znakowanie produktów spożywczych oraz wpływ wybranych składników diety na zdrowie. Współautor publikacji naukowych z zakresu lipodometabolomiki.

mgr Joanna Drygiel

dietetyk

Pracuje jako dietetyk w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie zajmuje się jednocześnie pracą naukowo-badawczą. Współpracuje także z fundacjami, stowarzyszeniami i uniwersytetami trzeciego wieku oraz prowadzi działalność edukacyjną. Absolwentka WUM i UM w Łodzi oraz wielu kursów specjalistycznych w zakresie leczenia żywieniowego.

mgr Krzysztof Kustra

dietetyk

Doradca ds. żywienia specjalistycznego w firmie Nestlé Health Science. Absolwent specjalizacji dietetyka na Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz obecnie doktorant Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w katedrze biofizyki. Od wielu lat z pasją zajmujący się tematyką żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz leczeniem żywieniowym.

Agenda

CZĘŚĆ I

Profilaktyka
8.00 – 8.10
Otwarcie konferencji, wprowadzenie
prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska
dr hab. n. med. Wojciech Marlicz WGO
8.10 – 8.30
Mikro i makroelementy w profilaktyce i leczeniu nowotworów
prof. dr hab. n med. Jan Lubiński
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
8.30 – 8.50
Współczesna produkcja żywności – produkujemy dużo ale czy dobrze?
dr inż. Arleta Drozd
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
8.50 – 9.00
Dyskusja

CZĘŚĆ II

Diagnostyka
9.00 – 9.20
Markery chorób nowotworowych jelita
dr n. med. Ewa Leporowska
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
9.20 – 9.25
Dyskusja
9.25 – 9.45
Przerwa kawowa

CZĘŚĆ III

Leczenie chorób nowotwrowych
9.45 - 10.05
Europejski kodeks walki z rakiem
prof. dr hab. n. med. Tomasz Byrski
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
10.05 - 10.25
Endoskopowe leczenie wczesnych zmian nowotworów jelita w Polsce
prof. dr hab. n. med. Andrzej Białek
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
10.25 – 10.35
Dyskusja

CZĘŚĆ IV

Mikrobiota
10.35 - 10:55
Znaczenie mikrobioty u pacjentów onkologicznych
dr hab. n. med. Wojciech Marlicz
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
10:55 - 11.15
Czy można stosować probiotyki u pacjentów onkologicznych?
dr n. med. Igor Łoniewski
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
11.15 - 11.35
Przeszczep stolca u pacjentów onkologicznych
dr n. med. Jarosław Biliński
Warszawski Uniwersytet Medyczny
11.35 – 11.50
Dyskusja
11.50 – 12.30
Lunch

CZĘŚĆ V

Leczenie żywieniowe w szpitalu
12.30 - 12.50
Żywienie chorych na nowotwory podczas chemio i immunoterapii potrzeba czy konieczność?
dr n. med. Rafał Becht
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
12.50 - 13.10
Żywienie pacjenta w okresie prekacheksji i pacjenta wyniszczonego
dr n. med. Aleksandra Kapała
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
13.10 - 13.30
Ile „zjada” rana poooprecyjna?
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
13.30 - 13.50
Immunożywienie u pacjenta onkologicznego
dr n. med. Jacek Szopinski
Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
13.50 - 14.10
Żywienie pozajeltowe – korzyści i możliwe powikłania
dr n. med. Marcin Folwarski
Uniwersytety Medyczny
14.10 - 14.30
Żywienie specjalistyczne - Impact
badania kliniczne w immunożywieniu
mgr Krzystof Kustra
doradca ds. Żywienia specjalistycznego w firmie Nestle Health Science
14.30 – 15.00
Dyskusja
15.00 – 15.20
Przerwa kawowa

CZĘŚĆ VI

Żywienie w hospicjum i w domu
15.20 – 15.40
Jak żywić pacjenta w opiece domowej (hospicjum domowe)
dr n. med. Marlena Jakubczyk
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
15.40 - 16.00
Możliwość zastosowania wybranych suplementów diety w chorobie nowotworowej
prof. dr hab. n. farm. Maria Borawska
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
16.00 – 16.10
Dyskusja

CZĘŚĆ VII

Powrót do zdrowia
16.10 – 16.30
Jak żywić pacjenta w okresie remisji?
mgr Joanna Drygiel
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
16.30 - 16.50
Co chirurg plastyczny może zaoferować pacjentowi onkologicznemu?
dr n. med. Artur Śliwiński
Art. Medical Center w Szczecinie
16.50 – 17.10
Porozmawiajmy o seksie po …chorobie nowotworowej
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Nowosielski
Collegium Medicum Uniwersytetu w Opolu
17.10 – 17.25
Dyskusja

Strefa Psychologów

Strefa będzie prowadzona przez psychologów Psychologicznego Centrum Terapii i Edukacji „iuxta” Izabelli Orzechowskiej.

W strefie będzie można skorzystać z konsultacji psychologicznych oraz uzyskać informacje o formach pracy z pacjentem chorującym na nowotwory w trakcie i po terapii oraz w szczególności opartych na metodzie Simontona wykorzystującej m.in. elementy terapii poznawczo-behawioralnej, pracę z własnymi przekonaniami, emocjami, trening uważności.

Strefa ruchu i technik oddechowych

Strefa będzie prowadzona przez założycieli, nauczycieli i kursantów Szkoły Jogi Klasycznej Ewy i Rafała Lichtarowiczów. W strefie będzie można uzyskać informacje o technikach oddechowych oraz metodach pracy z ciałem jako prewencji oraz elementów terapii osób z chorobami onkologicznymi.

Poprowadzone zostaną również aktywne warsztaty oddechowe i ruchowe dla uczestników konferencji.

Strefa fizjoterapii

Strefa będzie prowadzona przez zespół fizjoterapeutów z Centrum Terapeutyczno-Edukacyjnego Limfoterapia, prowadzonej przez mgr Agnieszkę Wilczyńską.

W strefie będzie można dowiedzieć się o jak fizjoterapeuta może pomóc Pacjentowi onkologicznemu. Będzie możliwość skorzystania z konsultacji dotyczącej autodrenażu, właściwego bandażowania czy doboru właściwej formy rehabilitacji Pacjenta w trakcie i po leczeniu onologicznym.

"I w ciężkiej chorobie tkwi dobro. Kiedy ciało słabnie, silniej czuje się duszę."

Aleksiej Tołstoj

Zapisz się


Opłata za udział w konferencji wynosi:
170 zł /osoba
90zł/ student z ważną legitymacją studencką
Wpłaty należy dokonać na dane:
Bank Zachodni WBK 06 1090 1492 0000 0001 0053 7752
POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Termin płatności - 7 dni od dnia zapisu
W tytule przelewu proszę wpisać:
ONKOBIOTA – Imię i Nazwisko uczestnika
Pytania możesz kierować na adres: dietetykafunkcjonalnapum@gmail.com Regulamin
Konferencja odbędzie się w Audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ul. 26 Kwietnia 10.
Dojazd od dworca PKP powinien zająć ok. 20 min,
Dojazd komunikacją miejską: Autobus 75
Przy budynku znajduje się parking szczegółowe informacje o Audytorium:
www.we.zut.edu.pl/o-wydziale/audytorium-im-prof-stanislawa-skoczowskiego
Kontakt z organizatorem:
dietetykafunkcjonalnapum@gmail.com

Serdecznie zapraszamy

ZESPÓŁ